Hotline tư vấn

0963.653.356

Tin tức

Thông báo vận chuyển 25/9/2017

Ngày đăng: 25/09/2017

Kính gửi: Quý khách hàng

Trong thơi gian gần đây do tình hình thông thường gặp quá nhiều phực tạp và kho khăn  nhưng kiện hàng từ ngày 19/9/2017 đến nay chưa về được và chúng tôi sẽ cố găng cho về sớm nhất để gửi quý khách dự kiến 3/10/07. xin chân thành cảm ơn!

Hotline: 0963.653.356

ORDER365.VN

Địa chỉ Miền Bắc

Địa chỉ Miền Nam

0963.653.356